Sefanja 3:17

sefanja 3:17 Herren din gud er blant deg; han er mektig å redde. han vil glede seg over deg med glede; han vil stille deg med sin kjærlighet; han vil glede seg over deg med sang. '

Sefanja 3: 9

zephaniah 3: 9 for da vil jeg gjenopprette rene lepper for folkene, så alle kan påkalle Herrens navn og tjene ham skulder ved skulder.

Sefanja 3:14

sefanja 3:14 syng av glede, o son til datter! rop høyt, Israel! vær glad og gleder deg av hele ditt hjerte, Jerusalem datter!

Sefanja 2: 3

zephaniah 2: 3 søk herren, alle dere ydmyke på jorden som gjør hans rettferdighet. søke rettferdighet; søke ydmykhet. kanskje vil du få ly på dagen for Herrens sinne.

Sefanja 1: 8

zephaniah 1: 8 'på dagen for Herrens offer vil jeg straffe fyrstene, kongens sønner og alle som er kledd i fremmed klær.

Sefanja 1:14

sefanja 1:14 Herrens store dag er nær - nær og kommer snart. hør herrens dag! så vil den mektiges rop være bitter.