Rut 2:12

Red robins happy hour times ruth 2:12 kan Herren betale tilbake ditt verk, og få en rik belønning fra Herren, Israels Gud, under hvis vinger du har søkt tilflukt. '

Ruth 1:16

Red robins happy hour times Ruth 1:16, men Ruth svarte: 'Ikke oppfordre meg til å forlate deg eller å vende fra å følge deg. for uansett hvor du går, vil jeg gå, og uansett hvor du bor, vil jeg bo; ditt folk vil være mitt folk, og din gud vil være min gud.

Ruth 4:14

Red robins happy hour times ruth 4:14 da sa kvinnene til Naomi: 'Velsignet være herre, som ikke har forlatt deg i dag uten en frelser forløser. kan navnet hans bli berømt i Israel.

Ruth 3:10

Red robins happy hour times ruth 3:10 da sa Boaz: 'Herre kan velsigne deg, min datter. du har vist mer vennlighet nå enn før, fordi du ikke har løpt etter de yngre mennene, enten de er rike eller fattige.

Ruth 1: 4

Red robins happy hour times ruth 1: 4 som tok moabite kvinner som deres hustruer, den ene het orpa og den andre heter ruth. og etter at de hadde bodd i moab omtrent ti år,

Ruth 3: 1

Red robins happy hour times ruth 3: 1 en dag sa Ruths svigermor Naomi til henne: 'Min datter, skal jeg ikke søke et hvilested for deg, for at det kan komme godt med deg?

Ruth 3:11

Red robins happy hour times ruth 3:11, og vær ikke redd, min datter. Jeg vil gjøre for deg hva du ber om, siden alle mine medborgere vet at du er en kvinne av edel karakter.

Ruth 1:14

Red robins happy hour times Ruth 1:14 igjen gråt de høyt, og Orpa kysset svigermoren hennes farvel, men Ruth klamret seg fast til henne.

Ruth 1: 1

Red robins happy hour times Ruth 1: 1 på de dagene dommerne regjerte, var det en hungersnød i landet. og en mann fra Betlehem i Juda, sammen med sin kone og sine to sønner, dro til å bo i moab-landet.

Rut 2:20

Red robins happy hour times ruth 2:20 sa Naomi til sin svigerdatter: 'Må han bli velsignet av herren, som ikke har trukket sin godhet tilbake fra de levende eller de døde.' naomi fortsatte, 'mannen er en nær slektning. han er en av våre frenders forløsere. '

Ruth 1: 6

Red robins happy hour times Ruth 1: 6 da naomi hørte i moab at herren hadde ivaretatt sitt folk ved å skaffe dem mat, forberedte hun og svigersønnene seg på å forlate moablandet.

Ruth 3:15

Red robins happy hour times Ruth 3:15, og han sa til henne: 'ta med sjalet du har på deg, og hold det ut.' da hun gjorde det, skyvet han seks mål bygg inn i sjalet hennes. så dro han inn i byen.

Ruth 3:18

Red robins happy hour times ruth 3:18 'Vent, min datter,' sa naomi, 'til du finner ut hvordan det går, for han vil ikke hvile med mindre han har løst saken i dag.'

Ruth 4: 7

Red robins happy hour times Ruth 4: 7 nå i tidligere tider i Israel, angående innløsning eller utveksling av eiendommer, for å gjøre ethvert lovlig bindende forhold en mann ville fjerne sandalen sin og gi den til den andre parten, og dette var en bekreftelse i Israel.

Ruth 2: 1

Red robins happy hour times ruth 2: 1 nå hadde Naomi en slektning på ektemannens side, en fremtredende mann av edel karakter fra Elimelech-klanen, hvis navn var boaz.

Ruth 2:10

Red robins happy hour times Ruth 2:10, på dette tidspunktet, falt hun på ansiktet, bøyde seg lavt til bakken og sa til ham: 'Hvorfor har jeg funnet en slik tjeneste i dine øyne at du bør legge merke til meg, selv om jeg er en utlending?'

Ruth 2: 9

Red robins happy hour times ruth 2: 9 la øynene være på marken de høster, og følg med etter disse jentene. ja, jeg har beordret de unge mennene til ikke å røre deg. og når du er tørst, gå og drikke av glassene de unge mennene har fylt. '