Salme 57: 3

SUM PIC XRF DEV STU showet (Klikk for kapittel) Ny internasjonal versjonHan sender fra himmelen og frelser meg, irettesetter de som hott forfølger meg - Gud sender ut sin kjærlighet og sin trofasthet. Ny levende oversettelseHan vil sende hjelp fra himmelen til å redde meg, skammet dem som hunder meg. Interlude Min Gud vil sende ut sin usvikelige kjærlighet og trofasthet. Engelsk Standardversjon Han vil sende fra himmelen og frelse meg; han skal skamme ham som tramper på meg. Selah Gud vil sende ut sin standhaftige kjærlighet og sin trofasthet! Berean Study BibleHan rekker ned fra himmelen og frelser meg; Han irettesetter de som tramper meg. Selah Gud sender ut sin kjærlige hengivenhet og sin sannhet. New American Standard Bible Han vil sende fra himmelen og redde meg; Han irettesetter ham som tramper på meg. Selah. Gud vil sende sin kjærlighet og sin sannhet. New King James VersionHe skal sende fra himmelen og frelse meg; Han irettesetter den som ville svelge meg opp. Selah Gud skal sende sin barmhjertighet og sin sannhet. Kongen James BibleHe skal sende fra himmelen og frelse meg fra bebreidelsen av ham som ville svelge meg opp. Selah. Gud skal sende sin barmhjertighet og sin sannhet. Christian Standard Bible Han kommer ned fra himmelen og frelser meg og utfordrer den som tramper meg. Selah Gud sender sin trofaste kjærlighet og sannhet. Samtidig engelsk versjon Du vil sende hjelp fra himmelen og redde meg, men du vil bringe trøbbel mot angriperne mine. Du er trofast, og du kan være klarert. Oversettelse av gode nyheterHan vil svare fra himmelen og redde meg; han vil beseire mine undertrykkere. Gud vil vise meg sin stadige kjærlighet og trofasthet. Holman Christian Standard BibleHan rekker ned fra himmelen og redder meg, utfordrer den som tramper meg. Selah Gud sender sin trofaste kjærlighet og sannhet. International Standard VersionHe vil sende hjelp fra himmelen for å frelse meg fra dem som trakasserer og forakter meg. Mellom Gud vil sende sin elskverdige kjærlighet og sannhet. NET Bibelen Kan hende han sender hjelp fra himmelen og frelser meg fra mine fiender som kaster fornærmelser! (Selah) Måtte Gud sende sin lojale kjærlighet og trofasthet! New Heart English BibleHan vil sende fra himmelen og redde meg, han irettesetter den som forfølger meg. Selah. Gud vil sende ut sin kjærlige godhet og sin sannhet. Aramaic Bible på vanlig engelsk. For han sendte fra himmelen, og han reddet meg, og han har irettesatt mine fiender. Gud sendte sin nåde og sin sannhet. GUDS ORD® OversettelseHan sender sin hjelp fra himmelen og redder meg. Han vanærer den som trakasserer meg. [Selah] Gud sender sin barmhjertighet og sin sannhet! JPS Tanakh 1917Han vil sende fra himmelen og redde meg, når den som ville svelge meg, plager Selah Gud sin barmhjertighet og sin sannhet. New American Standard 1977 Han vil sende fra himmelen og redd meg; Han irettesetter ham som tramper på meg. Selah. Gud vil sende sin kjærlighet og sin sannhet.King James 2000 BibleHe skal sende fra himmelen og frelse meg fra den irettesettelse av ham som ville sluke meg opp. Selah. Gud skal sende sin barmhjertighet og sin sannhet. Den amerikanske kong James Version. Han skal sende fra himmelen og redde meg fra den bebreidelse fra ham som ville sluke meg. Selah. Gud skal sende sin barmhjertighet og sin sannhet. American Standard VersionHan vil sende fra himmelen og frelse meg, når den som vil sluke meg, bebreider; Selah Gud vil sende ut sin kjærlighet og sin sannhet. Brenton Septuagint-oversettelse Han sendte fra himmelen og reddet meg; han ga å bebreide de som trampet på meg: Gud har sendt sin miskunnhet og sin sannhet; Douay-Rheims BibelHan har sendt fra himmelen og frelst meg; han har gjort dem til en irettesettelse som trodde på meg. Gud har sendt sin nåde og sin sannhet, Darby Bible TranslationHan vil sende fra himmelen og frelse meg; han har dekket med bebreidelse for den som ville sluke meg. Selah. Gud har sendt ut sin kjærlighet og sin sannhet. Engelsk revidert versjon Han skal sende fra himmelen og frelse meg når den som vil sluke meg, bebreider; Selah Gud skal sende sin barmhjertighet og sin sannhet. Websters bibeloversettelseHan skal sende fra himmelen og redde meg fra bebreidelsen til ham som ville sluke meg opp. Selah. Gud skal sende sin barmhjertighet og sin sannhet. Verdens engelske bibelHan vil sende fra himmelen og frelse meg, han irettesetter den som forfølger meg. Selah. Gud vil sende ut sin kjærlige godhet og sin sannhet. Ungdommens bokstavelige oversettelse sender han fra himmelen og frelser meg, han bebreidet - som puster etter meg. Selah. Gud sender ut sin godhet og sin sannhet. Studer bibelen In You My Soul Takes Refuge
... 2Jeg roper til Gud, den Høyeste, til Gud som oppfyller sin hensikt for meg. 3Han rekker ned fra himmelen og frelser meg; Han irettesetter de som tramper meg. Selah Gud sender ut sin kjærlige hengivenhet og sin sannhet. 4 Min sjel er blant løvene; Jeg legger meg med skrubbsultne dyr - med menn hvis tenner er spyd og piler, hvis tunger er skarpe sverd.… Berean Study Bible & middot; Last ned Cross References Salme 18: 16Han nådde fra det høye og tok tak i meg; Han trakk meg ut av dypt vann. Salm 25: 10 Alle Herrens veier er kjærlige og trofaste mot dem som holder hans pakt og hans vedtekter. Salm 40: 11 Herre, hold ikke din barmhjertighet imot meg; Din kjærlige hengivenhet og trofasthet vil alltid vokte meg. Salm 42: 8 Herren forkaster sin kjærlige hengivenhet om dagen; og om natten er hans sang med meg - en bønn til mitt livs Gud. Salm 55: 16 men jeg kaller til Gud, og Herren skal frelse meg. Salm 56: 1 Vær barmhjertig mot meg, o Gud, for menn er jagende meg; hele dagen presser de på deres angrep. Salm 56: 2 Mine fiender forfølger meg hele dagen, for mange angriper meg stolt. Salme 124: 3Når deres sinne blusset mot oss, så ville de slukt oss levende, Salme 144: 5Part din himmel, Herre, og kom ned; rør fjellene, så de kan ryke. Salm 144: 7 Nå ​​ned fra det høye; redd meg og red mig fra dypt vann, fra utlendingers grep, Skattkammeret

Han skal sende fra himmelen og redde meg fra bebreidelsen til ham som ville svelge meg. Selah. Gud skal sende ut sin nåde og sin sannhet.

sende

Salme 18: 6
I min nød ropte jeg på Herren og ropte til min Gud; han hørte min røst fra sitt tempel, og mitt rop kom foran ham, til og med inn i ørene hans.

Salme 144: 5-7
Bøy himlene, Herre, og kom ned; rør fjellene, så skal de røyke ...

Matteus 28: 2-6
Og se, det var et stort jordskjelv; for Herrens engel steg ned fra himmelen og kom og rullet steinen tilbake fra døren og satte seg på den ...

fra bebreidelsen av ham.

Salme 56: 1,2
Til sjefsmusikeren over Jonathelemrechokim, David Michtam, da filistrene tok ham med i Gat. Vær barmhjertig mot meg, o Gud, for mennesket ville sluke meg; han kjemper daglig undertrykker meg ...

Salme 61: 7
Han skal forbli for Gud for alltid: Forbered nåde og sannhet, hvilken kan bevare ham.

Num 23:24
Se, folket skal reise seg som en stor løve og løfte seg som en ung løve; han skal ikke legge seg før han spiser av byttet, og drikk de drepte blod.

sende

Jeg vil velsigne dem som velsigne deg og forbanne de som forbanner deg

Salme 40:11
Hold ikke dine ømme barmhjertigheter fra meg, Herre! La din kjærlighet og din sannhet alltid bevare meg.

Salme 43: 3
O send ut ditt lys og din sannhet; la dem lede meg; la dem føre meg til din hellige bakke og til dine telt.

Johannes 1:17
For loven ble gitt av Moses, men nåde og sannhet kom av Jesus Kristus.