Filemon 1: 6

Filemon 1: 6 Jeg ber om at ditt partnerskap i troen kan bli effektiv når du fullt ut erkjenner alt det gode som er vårt i Kristus.

Filemon 1: 7

philemon 1: 7 Jeg gleder meg og oppmuntres i din kjærlighet, fordi du, bror, har frisket de helliges hjerter til.