Matteus 19:24

Red robins happy hour times matthew 19:24 igjen, sier jeg dere, det er lettere for en kamel å passere gjennom nåløyet enn for en rik mann å komme inn i Guds rike. '

Matt 25,40

Red robins happy hour times matteus 25:40 og kongen vil svare: 'Sannelig, jeg sier eder: hva du gjorde for en av de minste av disse brødrene mine, gjorde du for meg.'

Matteus 22:37

Red robins happy hour times matteus 22:37 Jesus erklærte, '' elske Herren din gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn. '

Matteus 7: 5

Red robins happy hour times matteus 7: 5 du hykleren! først ta strålen ut av ditt eget øye, så vil du se tydelig å fjerne flekken fra brorens øye.

Matt 6,34

Red robins happy hour times matteus 6:34 derfor ikke bekymre deg for i morgen, for i morgen vil bekymre deg for seg selv. i dag har nok av sine egne problemer. '

Matteus 7: 7

Red robins happy hour times Matteus 7: 7 spør, og det vil bli gitt til deg; søke, og du vil finne; banke og døra blir åpnet for deg.

Matteus 25:21

Red robins happy hour times matteus 25:21 svarte hans herre: 'Vel utført, god og trofast tjener! du har vært trofast med noen få ting; Jeg vil gi deg ansvaret for mange ting. gå inn i gleden til din herre! '

Matt 6,20

Red robins happy hour times Matteus 6:20 men lagre skatter i himmelen der møll og rust ikke ødelegger og der tyv ikke bryter inn og stjeler.

Matteus 18: 6

Red robins happy hour times matteus 18: 6, men hvis noen får en av disse små som tror på meg til å snuble, ville det være bedre for ham å ha en stor kvernstein hengt rundt halsen hans og druknet i havets dyp.

Matteus 10:23

Red robins happy hour times matteus 10:23 når de forfølger deg i den ene byen, flyr til den neste. sannelig sier jeg deg, du kommer ikke til alle byene i Israel før menneskesønnen kommer.

Matteus 19: 6

Red robins happy hour times matteus 19: 6, så de er ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, hva Gud har gått sammen, la ikke mennesker skille seg. '

Matteus 16:24

Red robins happy hour times Matteus 16:24 da sa Jesus til disiplene: 'Hvis noen vil komme etter meg, må han nekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg.

Matteus 6: 3

Red robins happy hour times matteus 6: 3 men når du gir til trengende, ikke la din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør,