Jona 4:11

Red robins happy hour times jona 4:11 så skulle jeg ikke bry meg om den store byen nive, som har mer enn 120 000 mennesker som ikke kan si fra høyre side fra venstre side, og mange storfe også? '

Jona 1:17

Red robins happy hour times jona 1:17 nå hadde herren utnevnt en stor fisk til å svelge jona, og jona tilbrakte tre dager og tre netter i magen til fisken.

Jona 3: 3

Red robins happy hour times jona 3: 3 denne gangen sto jona opp og gikk til nive, i samsvar med herrens ord. Nå var niveh en svært stor by, en tre dagers reise å krysse.

Jona 2: 9

Red robins happy hour times jona 2: 9 men jeg vil takke meg med takkefesten. jeg vil oppfylle det jeg har lovet. frelse er fra herren! '

Jona 2: 2

Red robins happy hour times jona 2: 2 og sa: 'I min nød ropte jeg til herren, og han svarte meg. fra magen til sheol ba jeg om hjelp, og du hørte stemmen min.

Jona 3:10

Red robins happy hour times jona 3:10 da Gud så deres handlinger - at de hadde vendt seg fra deres onde veier - han ga avstand fra katastrofen han hadde truet med å bringe over dem.

Jona 4: 2

Red robins happy hour times jona 4: 2 så han ba til herren og sa: 'Herre, er det ikke det jeg sa mens jeg fortsatt var i mitt eget land? dette var grunnen til at jeg var så rask til å flykte mot tarsish. Jeg visste at du er en nådig og medfølende gud, langsom til sinne, rik på kjærlig hengivenhet - en som er avhengig av å sende katastrofe.

Jona 2: 6

Red robins happy hour times jona 2: 6 til røttene til fjellene jeg kom ned; jorden under meg sperret meg inn for alltid! men du løftet mitt liv fra gropen, herre min gud!

Jona 3: 4

Red robins happy hour times Jonas 3: 4 den første dagen han gikk, satte Jonas ut i byen og utropte: 'Førti dager til og ni skal veltes!'

Jona 3: 5

Red robins happy hour times jona 3: 5 og nivittene trodde Gud. de proklamerte en rask og kledd i sekkeklut, fra den største til den minste.

Jona 2: 8

Red robins happy hour times jona 2: 8 de som holder seg til verdiløse avguder forlater hans kjærlige hengivenhet.

Jona 4: 6

Red robins happy hour times jona 4: 6 så utnevnte herre guden en vintreet, og den vokste opp for å gi skygge over hodet til jona for å lette hans ubehag, og jona var veldig fornøyd med planten.

Jona 2: 7

Red robins happy hour times jona 2: 7 da livet mitt ble borte, husket jeg herren. min bønn gikk opp til deg, til ditt hellige tempel.

Jona 2: 5

Red robins happy hour times jona 2: 5 vannet vannet meg til å ta livet mitt; de vannige dybder lukket seg rundt meg; Tangen pakket rundt hodet mitt.

Jona 4: 3

Red robins happy hour times jona 4: 3 og nå, herre, ta livet mitt fra meg, for det er bedre for meg å dø enn å leve. '