Haggai 2: 9

haggai 2: 9 den sistnevnte herligheten i dette huset vil være større enn det førstnevnte, sier hærskarenes herre. og på dette stedet vil jeg sørge for fred, erklærer hærskarenes herre. '

Haggai 1: 6

haggai 1: 6 du har plantet mye, men høstet lite. du spiser, men har aldri nok. du drikker, men har aldri fyllet ditt. du tar på deg klær, men blir aldri varm. du tjener lønn for å legge i en pose gjennomboret. '

Haggai 2: 5

haggai 2: 5, dette er det løftet jeg ga deg da du kom ut av Egypt. og min ånd forblir blant dere; ikke vær redd.'

Haggai 2: 7

haggai 2: 7 Jeg vil riste alle nasjonene og komme med alle sine skatter, og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier hærskarenes herre.

Haggai 1: 9

haggai 1: 9 du forventet mye, men se, det utgjorde lite. og det du tok med hjem, blåste jeg bort. Hvorfor? erklærer hærskaren. fordi huset mitt fremdeles ligger i ruiner, mens hver av dere er opptatt med sitt eget hus.

Haggai 2: 4

haggai 2: 4 men vær nu sterk, o zerubbabel, erklærer herren. vær sterk, o joshua sønn av jehozadak, ypperstepresten. og vær sterk, alle landets folk, uttaler herren. arbeid! for jeg er med deg, erklærer hærskaren.

Haggai 2: 3

haggai 2: 3 hvem er igjen igjen blant dere som så dette huset i sin tidligere prakt? hvordan ser det ut for deg nå? ser det ikke ut for deg som ingenting i sammenligning? '

Haggai 2: 6

haggai 2: 6 for det er det herren herre sier: 'En gang til, om en liten stund vil jeg riste himmelen og jorden, havet og det tørre landet.