1. Mosebok 38: 8

Red robins happy hour times 1 Mosebok 38: 8 da sa Juda til onan: 'So hos din brors kone! utfør din plikt som hennes svoger og oppdra avkom for din bror. '

1. Mosebok 2:24

Red robins happy hour times 1. Mosebok 2:24 av denne grunn vil en mann forlate sin far og mor og være forent med sin kone, og de vil bli ett kjød.

1. Mosebok 3:19

Red robins happy hour times 1. Mosebok 3:19 ved svetten på pannen vil du spise brødet ditt til du kommer tilbake til bakken - fordi du ble tatt ut av det. for støv er du, og til støv skal du vende tilbake. '

1. Mosebok 12: 3

Red robins happy hour times 1. Mosebok 12: 3 Jeg vil velsigne dem som velsigne deg og forbanne de som forbanner deg; og alle jordens familier vil bli velsignet gjennom deg. '

1. Mosebok 1:26

Red robins happy hour times 1. Mosebok 1:26 da sa Gud: 'La oss gjøre mennesket til vårt bilde, etter vår likhet, til å herske over havfiskene og fuglene i luften, over husdyrene og over hele jorden selv og alle skapninger som kryper på den. '

1. Mosebok 2: 2

Red robins happy hour times 1. Mosebok 2: 2, og på den syvende dagen var Gud ferdig med arbeidet han hadde gjort; så den dagen hvilte han fra alt arbeidet.

1. Mosebok 31:49

Red robins happy hour times 1. Mosebok 31:49 ble det også kalt mizpa, fordi laban sa: 'La herren holde vakt mellom deg og meg når vi er fraværende fra hverandre.

1. Mosebok 15:13

Red robins happy hour times 1 Mosebok 15:13 sa mannen til abram: 'Vet med sikkerhet at dine etterkommere vil være fremmede i et land som ikke er deres eget; de vil være slaveri og mishandlet fire hundre år.

1. Mosebok 1:12

Red robins happy hour times 1. Mosebok 1:12 produserte jorden vegetasjon: frøbærende planter etter deres slag og trær som bærer frukt med frø etter deres slag. og gud så at det var bra.

1. Mosebok 22:14

Red robins happy hour times første Mosebok 22:14 og Abraham kalte det stedet herren vil gi. så til i dag sies det: 'På Herrens fjell vil det bli gitt.'

1. Mosebok 1:20

Red robins happy hour times 1. Mosebok 1:20 og Gud sa: 'La vannet vrimle av levende skapninger, og la fugler fly over jorden på himmelens åpne vidde.'

1. Mosebok 1:28

Red robins happy hour times 1. Mosebok 1:28 Gud velsignet dem og sa til dem: 'Vær fruktbare og former deg og fyll jorden og underkaster den; herske over fiskene i havet og fuglene i luften og alle skapninger som kryper på jorden. '

1. Mosebok 28:15

Red robins happy hour times 1. Mosebok 28:15 se, jeg er med deg, og jeg vil vokte over deg uansett hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har lovet deg. '

1. Mosebok 1:27

Red robins happy hour times 1. Mosebok 1:27 så skapte Gud mennesket i sitt eget bilde; i Guds bilde skapte han ham; mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:29

Red robins happy hour times 1. Mosebok 1:29 da sa Gud: 'Se, jeg har gitt deg hver frøbærende plante på hele jordens overflate og hvert tre hvis frukt inneholder frø. de vil være din for mat.

1. Mosebok 16:13

Red robins happy hour times 1 Mosebok 16:13 så ga Hagar dette navnet til herren som hadde talt til henne: 'Du er guden som ser meg,' for hun sa, 'her har jeg sett den som ser meg!'