Kolosserbrevet 3:22

Kolosserbrevet 3:22 slaver, følg dine jordiske herrer i alt, ikke bare for å behage dem mens de holder øye med, men med oppriktighet i hjerte og frykt for herren.

Kolosserbrevet 2:13

Kolosserbrevet 2:13 da du var død i overtredelser og uomskåren av din syndige natur, gjorde Gud deg levende med Kristus. han tilgav oss alle våre overtredelser,

Kolosserne 3:16

Kolosserne 3:16 la Kristi ord rik bo i deg når du lærer og formaner hverandre med all visdom, og når du synger salmer, salmer og åndelige sanger med takknemlighet i hjertene til Gud.

Kolosserbrevet 1:16

Kolosserbrevet 1:16 for i ham ble alle ting skapt, ting i himmelen og på jorden, synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømme eller herskere eller myndigheter. alle ting ble skapt gjennom ham og for ham.

Kolosserne 1: 6

Kolosserne 1: 6 som har kommet til deg. over hele verden bærer dette evangeliet frukt og vokser, akkurat som det har gjort blant dere siden den dagen du hørte det og virkelig forsto Guds nåde.

Kolosserne 3: 5

Kolosserne 3: 5 drepte derfor komponentene i din jordiske natur: seksuell umoral, urenhet, begjær, onde ønsker og grådighet, som er avgudsdyrkelse.