2. Tessalonikerbrev 2:13

2. Tessaloniker 2:13 men vi skal alltid takke gud for dere, brødre som er elsket av herren, fordi Gud har valgt dere fra begynnelsen av for å bli frelst ved å helbrede ånden og ved å tro på sannheten.