2. Johannes 1: 6

2. Johannes 1: 6, og dette er kjærlighet, at vi vandrer etter hans bud. dette er selve budet du har hørt fra begynnelsen av, at du må vandre i kjærlighet.

2. Johannes 1: 3

2 Johannes 1: 3 nåde, barmhjertighet og fred fra Gud far og fra Jesus Kristus, farens sønn, vil være med oss ​​i sannhet og kjærlighet.

2. Johannes 1: 9

2. Johannes 1: 9 Den som løper foran uten å være i Kristi lære, har ikke gud. den som blir igjen i sin lære, har både faren og sønnen.

2. Johannes 1:10

2. Johannes 1:10, hvis noen kommer til deg, men ikke tar med denne undervisningen, ikke ta ham inn i ditt hjem eller til og med hilse på ham.

2. Johannes 1: 7

2. Johannes 1: 7 for mange bedragere har reist ut i verden og nektet å bekjenne Jesu Kristi komme i kjødet. enhver slik person er bedrageren og antikristen.

2. Johannes 1:12

2. joh 1:12 Jeg har mange ting å skrive til deg, men jeg vil helst ikke gjøre det med papir og blekk. i stedet håper jeg å komme og snakke med deg ansikt til ansikt, slik at vår glede kan være fullstendig.

2. Johannes 1: 1

2. john 1: 1 den eldste, til den utvalgte damen og hennes barn, som jeg elsker i sannheten - og ikke jeg alene, men også alle som vet sannheten -