2. Korinter 12: 9

Red robins happy hour times 2 Corinthians 12: 9 men han sa til meg: 'Min nåde er nok for deg, for min kraft er fullkommen i svakhet.' derfor vil jeg skryte desto mer glad i mine svakheter, slik at Kristi kraft kan hvile på meg.

2. Korinter 4: 4

Red robins happy hour times 2. Korinter 4: 4 Gud i denne tidsalderen har forblindet de vantro tankene, slik at de ikke kan se lyset fra evangeliet om Kristi ære, som er gudsbilde.

2. Korinter 12:10

Red robins happy hour times 2. Korinter 12:10 det er grunnen til at jeg av hensyn til Kristus gleder meg over svakheter, fornærmelser, vanskeligheter, forfølgelser og vanskeligheter. for når jeg er svak, da er jeg sterk.

2. Korinter 5,20

Red robins happy hour times 2 Corinthians 5:20 derfor er vi ambassadører for Kristus, som om Gud appellerte gjennom oss. vi ber deg på vegne av Kristus: vær forsonet med Gud.

2. Korinter 10: 5

Red robins happy hour times 2 Korinter 10: 5 vi sliter argumenter, og enhver formodning satt opp mot kunnskapen om Gud; og vi tar alle tanker i fangenskap for å gjøre det lydig mot Kristus.

2. Korinter 11: 4

Red robins happy hour times 2 kor 11: 4 for hvis noen kommer og forkynner en annen jesus enn den vi forkynte, eller hvis du mottar en annen ånd enn den du mottok, eller et annet evangelium enn den du aksepterte, tar du opp med det på en måte Enkelt.