2. Kor 6,14

SUM PIC XRF DEV STU showet (Klikk for kapittel) Ny internasjonal versjon Ikke kjeft sammen med vantro. For hva har rettferdighet og ondskap til felles? Eller hva fellesskap kan ha lys med mørke? Ny levende oversettelse Ikke slå sammen med de som er vantro. Hvordan kan rettferdighet være en partner med ondskap? Hvordan kan lys leve med mørke? Engelsk standardversjonDo ikke bli ulik ulik med vantro. For hvilket partnerskap har rettferdighet med lovløshet? Eller hvilket fellesskap har lys med mørket? Berean Study BibleDo må ikke være ulik ånd med vantro. For hvilket partnerskap kan rettferdighet ha med ugudelighet? Eller hvilket fellesskap har lys med mørket? Berean Literal BibleDo ikke bli ulik ånd sammen med vantro. For hvilket partnerskap ha rettferdighet og lovløshet? Eller hvilket fellesskap har lys med mørke? New American Standard Bible Ikke bli bundet sammen med vantro; for hvilket partnerskap har rettferdighet og lovløshet, eller hvilket fellesskap har lys med mørket? New King James VersionVi ikke ulikt ulikt sammen med vantro. For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet? Og hvilket nattverd har lys med mørket? King James BibleBe I ikke ulikt åk sammen med vantro; for hvilket fellesskap har rettferdighet med urettferdighet? og hvilket nattverd har lys med mørke? Christian Standard Bible blir ikke partnere med de som ikke tror. For hvilket partnerskap er det mellom rettferdighet og lovløshet? Eller hva fellesskap har lys med mørket? Samtidig engelsk versjon Hold deg unna folk som ikke er Herrens tilhengere! Kan en som er god, komme sammen med en som er ond? Er lys og mørke det samme? Oversettelse av gode nyheter Ikke prøv å jobbe sammen som lik med vantro, for det kan ikke gjøres. Hvordan kan rett og galt være partnere? Hvordan kan lys og mørke leve sammen? Holman Christian Standard BibleBør ikke uoverensstemmelser med vantro. For hvilket partnerskap er det mellom rettferdighet og lovløshet? Eller hva fellesskap har lys med mørket? International Standard VersionStop blir ujevn åk med vantro. Hvilket partnerskap kan rettferdighet ha med lovløshet? Hvilket fellesskap kan lys ha med mørket? NET BibleDo ikke bli partnere med dem som ikke tror, ​​for hvilket partnerskap er det mellom rettferdighet og lovløshet, eller hvilket fellesskap har lys med mørket? Eller hvilket fellesskap har lys med mørke? Arameisk bibel på vanlig engelsk Ikke vær tilknyttet de som er vantro; for hvilket partnerskap har rettferdighet med det onde, eller hvilken intimitet har lys med mørket? GUDS WORD® TranslationStop som danner upassende forhold til vantro. Kan rett og galt være partnere? Kan lys ha noe til felles med mørket? New American Standard 1977 Ikke bli bundet sammen med vantro; for hvilket partnerskap har rettferdighet og lovløshet, eller hvilket fellesskap har lys med mørket? King James 2000 BibleBe dere ikke ulikt åk med vantro: for hvilket fellesskap har rettferdighet med urettferdighet? og hvilket partnerskap har lys med mørket? American King James VersionVi dere ikke ulikt med å vanke: for hvilket fellesskap har rettferdighet med urettferdighet? og hvilket nattverd har lys med mørke? American Standard VersionVær ikke ulikt med vantro: for hvilket fellesskap har rettferdighet og misgjerning? eller hvilken nattverd har lys med mørke? Douay-Rheims Bible Bør ikke åket med vantro. For hvilken deltakelse har rettferdighet med urettferdighet? Eller hvilket fellesskap har lys med mørke? Darby Bibeloversettelse Vet ikke på forskjellige måter med vantro; for hvilken deltakelse er det mellom rettferdighet og lovløshet? eller hvilket fellesskap av lys med mørke? English Revised VersionBe ikke ulikt med å vantro: for hvilket fellesskap har rettferdighet og misgjerning? eller hvilken nattverd har lys med mørke? Websters bibeloversettelse. Bær dere ikke ulikt med å være vantro; og hvilket nattverd har lys med mørke? Weymouth New TestamentDo ikke komme i nær tilknytning til vantro, som okser som er ok med esler. For hva er det felles mellom rettferdighet og lovløshet? Eller hvilket partnerskap har lys med mørket? Verdens engelske bibel Blir ikke ulik ulikt med vantro, for hvilket fellesskap har rettferdighet og misgjerning? Eller hvilket fellesskap har lys med mørket? Youngs bokstavelige oversettelse Bli ikke åket med andre - vantro, for hvilken del har det med rettferdighet og lovløshet å gjøre? Studer bibelen Ikke bli ulendt
13Som en rettferdig utveksling ber jeg deg som mine barn: Åpne også hjertene dine. 14 Ikke vær ulik ånd med vantro. For hvilket partnerskap kan rettferdighet ha med ugudelighet? Eller hvilket fellesskap har lys med mørket? 15Hvilken harmoni er det mellom Kristus og Belial? Eller hva har en troende til felles med en vantro?… Berean Study Bible & middot; 1 Mosebok 24: 3 Og jeg vil sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud, at du ikke vil ta en kone til min sønn fra kanaanittenes døtre som jeg bor i, Deuteronomy 22 : 10 Ikke pløye med en okse og et esel som er samkjørt sammen. Esra 9: 2 Øyeblikkelig har israelittene tatt noen av deres døtre som hustruer for seg selv og sine sønner, slik at det hellige frøet ble blandet med folket i landet. Og lederne og embetsmennene har tatt ledelsen i denne utro! '1 Korinter 5: 9 Jeg skrev deg i brevet mitt om ikke å omgås seksuelt umoralske mennesker.1 Korinter 6: 6 I stedet går en bror til lov mot en annen, og dette foran 1 Korinter 7: 39 En kone er bundet til mannen sin så lenge han lever. Men hvis mannen hennes dør, står hun fritt til å gifte seg med alle hun ønsker, så lenge han tilhører Herren. Efeserne 5: 7 Derfor må ikke være delaktige med dem. Efeserne 5: 11 Har ikke noe fellesskap med mørkets fruktløse gjerninger, men snarere utsett dem.1 Johannes 1: 6Hvis vi sier at vi har fellesskap med ham og likevel vandrer i mørket, lyver vi og praktiserer ikke sannheten. Skatkammeret

Vær du ikke ulik åk med vantro; for hvilket fellesskap har rettferdighet med urettferdighet? og hvilken nattverd har lys med mørke?

ulikt.

Salme 119: 35

2. Mosebok 34:16
Og du tok av deres døtre til dine sønner, og deres døtre svømmer etter deres guder, og lot dine sønner til å hore etter deres guder.

3. Mosebok 19:19
Dere skal holde mine vedtekter. Du skal ikke la storfeene dine kønne av forskjellig art. Du skal ikke så marken din med blandet frø. Et klær blandet med lin og ull skal ikke komme over deg.

5. Mosebok 7: 2,3
Og når Herren din Gud skal overgi dem foran deg; du skal slå dem, og ødelegge dem fullstendig; Du skal ikke inngå en pakt med dem og ikke vise nåde mot dem: ...

til.

1 Samuel 5: 2,3
Da filistrene tok Guds ark, førte de den inn i Dagons hus og satte den ved Dagon ...

1. Kongebok 18:21
Og Elias kom til hele folket og sa: Hvor lenge stopper dere mellom to meninger? hvis Herren være Gud, følg ham, men hvis Baäl, deretter Følg etter ham. Og folket svarte ham ikke et ord.

2. Krønikebok 19: 2
Og Jehu, sønnen av Hanani, seeren, gikk ut for å møte ham og sa til kong Josafat: Skal du hjelpe de ugudelige og elske dem som hater Herren? derfor er vrede over deg fra Herrens åsyn.

og hva.

Ordspråkene 8: 18,19
Rikdom og ære er med meg; ja, holdbare rikdommer og rettferdighet ...

Romerne 13: 12-14
Natten er langt brukt, dagen er nær; la oss derfor kaste av mørkets gjerninger og la oss ta på oss rustens rustning ...

Guds rike er blant dere

Efeserne 4: 17-20
Dette sier jeg derfor og vitner i Herren at dere fremover ikke vandrer som andre hedninger vandrer, i deres sinnets forfengelighet,…