2. Korinter 6:10

SUM PIC XRF DEV STU showet (Klikk for kapittel) Nye internasjonale versjoner sorgfulle, men allikevel alltid glede; fattige, men gjør likevel mange rike; har ingenting, og likevel har alt.Ny levende oversettelse Våre hjerter vondt, men vi har alltid glede. Vi er fattige, men vi gir andre åndelige rikdommer. Vi eier ingenting, og likevel har vi alt. Engelsk Standardversjon er sorgfull, men likevel jublende; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ikke ha noe, men likevel ha alt. Beerean Study Biblesorrowful, men likevel alltid glede; fattige, men gjør likevel mange rike; har ingenting, og likevel besitter alt. De litterære bibelske litteraturer er sorgfulle, men gleder seg alltid; som fattige, men likevel berikende mange; som å ha ingenting og likevel ha alle ting. New American Standard Bible som bedrøvende, men alltid jublende, som fattige, men som likevel gjør mange rike, som at de ennå ikke har noe som har alle ting. New King James Versionas bedrøvende, men likevel jublende; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ikke ha noe, og ennå som har alle ting.King James BibleAs sorgfulle, men allikevel glede seg; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ikke ha noe, og ennå som har alle ting. Kristelige standardbibelsk sørgende, men likevel alltid glede; som fattige, men likevel berikende mange; som å ha ingenting, men likevel ha alt. Samtidig engelsk versjon, og vi er alltid glade, selv i tider med lidelse. Selv om vi er fattige, har vi gjort mange mennesker rike. Og selv om vi ikke eier noe, er alt vårt. Gode ​​nyheter Oversettelse Selv om vi er triste, er vi alltid glade; vi virker fattige, men vi gjør mange mennesker rike; vi ser ut til å ha ingenting, men vi har virkelig alt. Holman Christian Standard Bibleas sørgende, men alltid jublende; som fattige, men likevel berikende mange; som å ha ingenting ennå å ha alt. International Standard Versionas er bedrøvende og likevel alltid jublende, som fattige og likevel berike mange, som å ha ingenting og likevel ha alt. NET Bibleas sorgfulle, men alltid jublende, som fattige, men gjør mange rike, som ikke har noe, og likevel har alt. New Heart English Bibleas bedrøvet, men likevel alltid glede; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ha ingenting, og likevel ha alle ting.Aramaic Bible in Plain English Som om vi sørger og vi alltid gleder oss, som om fattige og vi gjør mange rike, som om vi ikke har noe, og likevel har vi alt.GUDS WORD® Oversettelse Folk tror vi er trist selv om vi alltid er glade for at vi er tiggere, selv om vi gjør mange mennesker åndelig rike, at vi ikke har noe selv om vi har alt. New American Standard 1977 som sorgfull, men alltid jublende, som fattig, men likevel gjør mange rike, som å ha ingenting likevel ha alle ting.King James 2000 BibleAs sorgfull, men likevel alltid glede; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ha ingenting og likevel ha alle ting. American King James VersionAs bedrøvende, men likevel alltid glede; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ikke ha noe, og likevel ha alle ting. American Standard Versionas sorgfull, men allikevel glede seg; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ha ingenting, og likevel ha alle ting. Dag-Rheims Bibel Som sorgfull, men likevel jublende; som trengende, men likevel berikende mange; som å ha ingenting og å ha alle ting. Darby Bibeloversettelse er sorg, men gleder seg alltid; som fattige, men beriker mange; som å ikke ha noe og ha alle ting. Engelsk reviderte versjon er sorgfull, men allikevel gleder seg; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ha ingenting og likevel ha alle ting. Websters bibeloversettelse Som sorgfull, men likevel jublende; som fattige, men likevel gjør mange rike; som ikke har noe, og likevel har alle ting. Det nye testamentet i New Testament er trist, men vi er alltid glade; som fattige, men vi gir mange rikdommer; som å ha ingenting, og likevel har vi sikkert alle ting. Verden engelske bibleas sorgfulle, men likevel alltid glede; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ha ingenting og likevel ha alle ting. Ungdommens litterære oversettelse som sorgfull og alltid glede; som fattige og gjør mange rike; som å ha ingenting og å ha alle ting. Studer bibelen Pauls hardships og Guds nåde
… 9 er ukjent, men likevel kjent; døende, og likevel lever vi videre; straffet, men ikke drept; 10 bedrøvende, men allikevel alltid glede; fattige, men gjør likevel mange rike; har ingenting, og likevel besitter alt. 11Vi har talt fritt til deg, Korinter. Hjertene våre er åpne ... Berean Study Bible & middot; Last ned Cross References Ordspråkene 13: 7En later til å være rik, men har ingenting; en annen later til å være fattig, men har likevel stor formue. Johannes 16: 22Så har du sorg nå, men jeg vil se deg igjen og hjertene dine skal glede seg, og ingen vil ta bort din glede. Apostkene 3: 6 Men Peter sa: ' Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg: I Jesu Kristi navn fra Nasaret, stå opp og gå! Romerne 8: 32Han som ikke skånet sin egen sønn, men ga ham opp for oss alle, hvordan vil han ikke sammen med ham fritt gi oss alle ting? 1 Korinter 1: 5 For i ham er du blitt beriket på alle måter, i all tale og all kunnskap, 1 Kor 3: 21 Derfor slutter å skryte av mennesker. Alt er ditt, 2. Korinter 7: 4 Stor tillit til deg; stor er min stolthet i deg; Jeg er fylt av oppmuntring; i alle våre problemer strømmer min glede over.2 Korinter 8: 9 For du kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at selv om han var rik, men for din skyld ble han fattig, slik at du gjennom hans fattigdom kan bli rik. Filipperne 2: 17 Men selv om jeg blir strømmet ut som et drikkeoffer på ofring og tjeneste for din tro, er jeg glad og gleder meg med dere alle. Filipperne 4: 4 Gled dere alltid i Herren. Jeg vil si det igjen: Gled deg! Kolosserne 1: 24Nå gleder jeg meg over mine lidelser for deg, og jeg fyller i mitt kjød det som mangler med hensyn til Kristi lidelser for hans legems skyld, som er kirken.1 Tessalonikerne 1 : 6 Og du ble etterlignere av oss og Herren da du tok imot budskapet med Den Hellige Ånds glede, til tross for din store lidelse. Utvikling 2: 9Jeg kjenner din lidelse og din fattigdom - selv om du er rik! Og jeg er klar over baktalen fra dem som falsk hevder å være jøder, men faktisk er en synagoge av Satan. Skatkammeret

Som sorgfull, men likevel jublende; som fattige, men likevel gjør mange rike; som å ha ingenting, og likevel ha alle ting.

sorgfull.

2. Korinter 2: 4
For av mye lidelse og kvaler av hjerte skrev jeg til dere med mange tårer; ikke for at du skal bli bedrøvet, men at du kan kjenne den kjærligheten som jeg har mer i mot deg.

2. Korinter 7: 3-10
Jeg snakker ikke dette å fordømme du: For jeg har sagt tidligere at dere er i våre hjerter til å dø og leve med du...

ingen vet guds ting

Matteus 5: 4,12
velsignet er de som sørger: for de skal trøstes ...

fattige.

2. Korinter 6: 4
Men i det hele tatt tingene godkjenner oss selv som Guds ministre, i mye tålmodighet, i plager, i nødvendigheter, i nød,

lager.

2. Korinter 4: 7
Men vi har denne skatten i jordfartøyer, slik at maktens eksellens kan være av Gud, og ikke av oss.

2. Korinter 8: 9
For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at selv om han var rik, men han ble fattig for dere, for at dere gjennom hans fattigdom skulle bli rike.

de hellige vil dømme verden

Romerne 11:12
Nå hvis høsten av dem være verdens rikdom og avtagende av dem hedningenes rikdom; hvor mye mer deres fylde?

og.

2. Korinter 4:15
For alle ting er for dine skyld, for at den rikelig nåde kan komme gjennom takksigelsen av mange, til Guds ære.

Salme 84:11
For Herren Gud er en sol og skjold: Herren vil gi nåde og ære, ikke bra ting vil han holde tilbake fra dem som går i oppriktig retning?

hvis Kristus ikke blir oppdratt

Ordspråkene 16:16
Hvor mye bedre er det å få visdom enn gull! og for å få forståelse heller for å bli valgt enn sølv!