2. Korinter 2: 7

SUM PIC XRF DEV STU showet (Klikk for kapittel) Ny internasjonal versjonNå i stedet, du burde tilgi og trøste ham, slik at han ikke blir overveldet av overdreven sorg. Ny levende oversettelse Nå er det imidlertid på tide å tilgi og trøste ham. Ellers kan han bli overvunnet av motløshet. Engelsk Standard Versionso bør du heller snu deg for å tilgi og trøste ham, eller han kan bli overveldet av overdreven sorg. Berer Study Bible Så i stedet bør du tilgi og trøste ham, slik at han ikke blir overveldet av overdreven sorg.Berean Literal Bibleso det tvert imot, snarere for deg å tilgi og trøste ham, for at kanskje ikke en slik skal bli overveldet av mer rik sorg. New American Standard Bible slik at du tvert imot heller skal tilgi og trøste ham, ellers kan en slik bli overveldet av overdreven sorg. Nye kong James Versionso at på motsatt, du burde heller tilgi og trøste ham, for at kanskje ikke en slik blir svelget opp med for mye sorg. KING James BibleSo det i motsetning til dere burde heller å tilgi hamog komfort ham, for at kanskje ikke en slik skal svelges opp med stor sorg. Christian Standard Bible Som et resultat, bør du i stedet tilgi og trøste ham. Ellers kan han bli overveldet av overdreven sorg. Samtidig engelsk versjon Når folk synder, bør du tilgi og trøste dem, slik at de ikke vil gi opp i fortvilelse. Nå må du imidlertid tilgi ham og oppmuntre ham, for å forhindre at han blir så trist at han gir seg fullstendig. Holman Christian Standard Bible Som et resultat, bør du i stedet tilgi og trøste ham. Ellers kan denne bli overveldet av overdreven sorg. International Standard VersionSå tilgi og trøste ham, ellers drukner han i sin store sorg. NET Bibleso at nå i stedet bør du heller tilgi og trøste ham. Dette vil forhindre at han blir overveldet av overdreven sorg til fortvilelse. Nytt hjerte engelsk Bibleso at du tvert imot heller skal tilgi ham og trøste ham, for at ikke på noen måte skal svelges opp med hans overdreven sorg. Bible on Plain English Og på den annen side er det nødvendig å tilgi ham og trøste ham, for at ikke den som er slik, blir svelget opp i overdreven sorg. GUDS ORD® Oversettelse Så nå tilgi og trøste ham. En slik nød kan overvelde noen slik hvis han ikke er tilgitt og trøstet. New American Standard 1977, slik at du tvert imot bør tilgi og trøste ham, for at en eller annen måte ikke skal bli overveldet av overdreven sorg. KING James 2000 BibleSå at i stedet burde du heller tilgi ham og trøste ham, for at kanskje ikke en slik skal bli slukt opp med for mye sorg.Amerikanske King James Versjon Så det står i kontrast til deg burde heller tilgi ham og trøste ham, for at kanskje ikke en slik skal svelges opp med altfor stor sorg. American Standard Versionso at i motsetning skal dere heller tilgi ham og trøste ham, for at ikke slikt på noen måte skal bli slukt opp med sin overdreven sorg.Dayay-Rheims BibleSå at tvert imot, du heller må tilgi ham og trøste ham, for at ikke en slik skal bli slukt med overdreven sorg. Darby Bible Translationso at tvert imot bør du heller vise nåde og oppmuntre, for at kanskje ikke en slik skal bli slukt opp med overdreven sorg. Engelsk reviderte versjoner, slik at dere i motsetning heller skulle tilgi ham og trøste ham, for ikke på noen måte å gjøre en slik bli svelget opp med hans store sorg. Websters bibeloversettelse. Så på den annen side burde du heller tilgi ham og trøste ham, for at kanskje ikke en slik skal slukes med overdreven sorg. Det nye testamentet i New York, slik at du nå kan ta det motsatte selvfølgelig, og tilgi ham heller og trøste ham, av frykt for at han kanskje skulle bli drevet til fortvilelse av hans overflødige sorg. Verden engelsk Bibleso, at du tvert imot heller burde tilgi ham og trøste ham, for ikke på noen måte å være en slik slukt opp med sin overdreven sorg. Youngs bokstavelige oversettelse, slik at det tvert imot er snarere for deg å tilgi og trøste, for at en slik rik sorg ikke kan svelges. opp; Studer bibelen Bekreft din kjærlighet på nytt
... 6 Straffen som er pålagt ham av flertallet er tilstrekkelig for ham. 7 Så i stedet, du burde tilgi og trøste ham, slik at han ikke blir overveldet av overdreven sorg. 8 Derfor oppfordrer jeg deg til å bekrefte din kjærlighet til ham. ... Berean Study Bible & middot; Last ned Cross References 2 Corinthians 2: 8 Derfor oppfordrer jeg deg til å bekrefte din kjærlighet til ham. Galaterne 6: 1Brødre, hvis noen blir fanget i en overtredelse, skal dere som er åndelige, gjenopprette ham med en ånd av mildhet. Men hold øye med deg, ellers blir du også fristet. Efeserne 4: 32Være vennlige og ømme mot hverandre, tilgi hverandre akkurat som i Kristus Gud tilgir dere. Skatkammeret

Så i motsetning til at du heller burde tilgi ham og trøste ham, for at kanskje ikke en slik skal bli slukt opp med altfor sorg.

.

røyken av deres pine

Galaterne 6: 1,2
Brødre, hvis et menneske blir overtent av en feil, gjenoppretter dere som er åndelige, en slik i saktmodighetens ånd; vurderer deg selv, for at du ikke også skal bli fristet ...

Efeserne 4:32
Og vær vennlige mot hverandre, ømhjertede og tilgir hverandre, slik Gud for Kristi skyld har tilgitt eder.

Kolosserne 3:13
Å tåle hverandre og tilgi hverandre, hvis noen har krangel mot noen: likesom Kristus tilgir dere, så også gjøre .

svelget.

2. Korinter 5: 4
For vi som er i dette tabernaklet stønner og blir belastet. Ikke for at vi skulle være kledd, men kledd på oss, for at dødeligheten kan bli oppslukt av livet.

2. Samuel 20,19,20
Jeg er en av dem det er fredsommelig og trofast i Israel: Du søker å ødelegge en by og en mor i Israel. Hvorfor vil du sluke Herrens arv? ...

Salme 21: 9
Du skal gjøre dem som en brennende ovn på din sinne. Herren skal sluke dem i sin vrede, og ilden skal fortære dem.

overmuch.

ydmyk deg selv før Herren

2. Korinter 7:10
For guddommelig sorg virker omvendelse til frelse for ikke å bli omvendt, men verdens sorg virker døden.

Ordspråkene 17:22
Et lystig hjerte gjør godt som en medisin, men en ødelagt ånd tørker beinene.

Filipperne 2:27
For han var riktignok syk til døden, men Gud hadde miskunn seg over ham; og ikke bare på ham, men også på meg, for at jeg ikke skulle ha sorg ved sorg.