1. Tessaloniker 4:16

1 Tessaloniker 4:16 for herren selv vil stige ned fra himmelen med et høyt bud, med en erkeengelsels røst og med guds trompet, og de døde i Kristus vil være de første som reiser seg.