1. Johannes 2: 7

SUM PIC XRF DEV STU showet (Klikk for kapittel) Ny internasjonal versjon Kjære venner, jeg skriver ikke deg en ny kommando, men en gammel, som du har hatt siden begynnelsen. Denne gamle kommandoen er meldingen du har hørt. Ny levende oversettelse Kjære venner, jeg skriver ikke et nytt bud for deg; snarere er det en gammel du har hatt helt fra begynnelsen. Dette gamle budet - å elske hverandre - er den samme beskjeden du hørte før. Engelsk Standardversjon Elsket, jeg skriver ikke noe nytt bud, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er det ordet du har hørt. Beerean Study Bible Elskede, jeg skriver ikke til deg et nytt bud, men et gammelt bud, som du har hatt fra begynnelsen. Dette budet er det budskapet du har hørt.Berean Literal Bible Elskede, jeg skriver ikke et nytt bud til deg, men et gammelt bud, som du har hatt fra de begynnelse. Det gamle budet er ordet som du har hørt. New American Standard Bible Elskede, jeg skriver ikke et nytt bud til deg, men et gammelt bud som du har hatt fra begynnelsen av; Det gamle budet er ordet som du har hørt. New King James Version. Brødre, jeg skriver ikke noe nytt bud til deg, men et gammelt bud som du har hatt fra begynnelsen. Det gamle budet er det ordet som du hørte fra begynnelsen. KONING James BibleBrothers, jeg skriver ikke noe nytt bud til dere, men et gammelt bud som dere hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet som dere har hørt fra begynnelsen. Christian Standard BibleKjære venner, jeg skriver ikke dere en ny kommando, men en gammel kommando som dere har hatt fra begynnelsen. Den gamle kommandoen er ordet du har hørt. Samtidig engelsk versjon Mine kjære venner, jeg skriver ikke for å gi deg et nytt bud. Det er den samme du først fikk, og det er meldingen du hørte. Gode ​​nyheter Oversettelse Mine kjære venner, denne kommandoen jeg skriver til deg er ikke ny; det er den gamle kommandoen, den du har hatt helt fra begynnelsen. Den gamle kommandoen er meldingen du allerede har hørt. Holman Christian Standard BibleKjære venner, jeg skriver ikke deg en ny kommando, men en gammel kommando som du har hatt fra begynnelsen. Den gamle kommandoen er meldingen du har hørt. International Standard VersionKjære venner, jeg skriver ikke til deg et nytt bud, men et gammelt bud som du har hatt fra begynnelsen. Dette gamle budet er ordet du har hørt. NET BibleKjære venner, jeg skriver ikke et nytt bud til deg, men et gammelt bud som du har hatt fra begynnelsen. Det gamle budet er det ordet du allerede har hørt. New Heart English Bible Elskede, jeg skriver ikke noe nytt bud til deg, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet som du hørte.Aramaic Bible in Plain EnglishKjære, jeg skriver ikke et nytt bud til deg, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen; men det eldgamle budet er det ordet som du har hørt. GUDS WORD®-oversettelse Kjære venner, det er ikke som om jeg skriver for å gi deg et nytt bud. Snarere gir jeg deg et gammelt bud som du har hatt fra begynnelsen. Det er det gamle budet du allerede har hørt. New American Standard 1977 Elskede, jeg skriver ikke et nytt bud til deg, men et gammelt bud som du har hatt fra begynnelsen av; det gamle budet er det ordet du har hørt. James James BibleBrothers, jeg skriver ikke noe nytt bud til deg, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet som du har hørt fra begynnelsen. American King James VersionBrothers, jeg skriver ikke noe nytt bud til deg, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet som du har hørt fra begynnelsen. American Standard VersionKjæreste, intet nytt bud skriver jeg til dere, men et gammelt bud som dere hadde fra begynnelsen: det gamle budet er det ord dere har hørt.Day-Rheims Bibel Kjærlig, jeg skriver ikke et nytt bud til deg, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet du har hørt. Darby Bible Translation Kjære, jeg skriver ikke noe nytt bud til dere, men et gammelt bud som dere har hatt fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet som dere hørte. Engelsk revidert versjon Elsket, intet nytt bud skriver jeg til dere, men et gammelt bud som dere hadde fra begynnelsen: det gamle budet er ordet dere hørte.Websters bibeloversettelse Brødre, jeg skriver ikke nytt bud til dere, men et gammelt bud som dere hadde fra begynnelsen: Det gamle budet er ordet dere har hørt fra begynnelsen. Weymouth New TestamentMine kjære venner, det er ikke noe nytt bud jeg nå gir dere, men en gammel kommando som du har hatt helt fra begynnelsen. Med den gamle kommandoen mener jeg den læren du allerede har mottatt. Verdens engelske bibelbrødre, jeg skriver ikke noe nytt bud til deg, men et gammelt bud som du hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet som du hørte fra begynnelsen. Young's Literal Translation Brødre, en ny kommando skriver jeg ikke til dere, men en gammel kommando, som dere hadde fra begynnelsen av - den gamle kommandoen er ordet som dere hørte fra begynnelsen; Studer bibelen Et nytt bud
6 Den som hevder å bli i ham, må gå som Jesus gikk. 7 Elskede, jeg skriver ikke et nytt bud, men et gammelt, som du har hatt fra begynnelsen. Dette budet er meldingen du har hørt. 8 Så skriver jeg også til deg et nytt bud, som er sant i ham og også i deg. For mørket blekner og det sanne lyset lyser allerede ... Berean Study Bible & middot; Last ned Cross References John 13: 34Et nytt bud jeg gir deg: Elsk hverandre. Som jeg har elsket deg, så må du også elske hverandre. Hebreerne 6: 9 Selv om vi snakker slik, elskede, er vi overbevist om bedre ting i ditt tilfelle - ting som følger med frelse.1 Johannes 2: 24Som for deg, la det du har hørt fra begynnelsen, forbli i deg. Hvis det gjør det, vil du også forbli i Sønnen og i Faderen. Johannes 3: 2 Elskede, vi er nå Guds barn, og hva vi vil være, er ennå ikke avslørt. Vi vet at når Kristus dukker opp, vil vi være som ham, for vi vil se ham som han er. Johannes 3: 11 Dette er budskapet du har hørt fra begynnelsen: Vi skal elske hverandre.1 Johannes 3: 21 Elskede, hvis våre hjerter fordømmer oss ikke, vi har tillit foran Gud, 1 Johannes 3: 23Og dette er hans bud: at vi skal tro på navnet hans sønn, Jesus Kristus, og vi skal elske hverandre akkurat som han befalte oss.1 John 4: 1 Elskede, tro ikke hver ånd, men prøv åndene for å se om de kommer fra Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden.1 Johannes 4: 7 Elskede, la oss elske hverandre, fordi kjærligheten kommer fra Gud. Alle som elsker er født av Gud og kjenner Gud.1 Johannes 4: 11 Elskede, hvis Gud så elsket oss, burde vi også elske hverandre.1 Johannes 4: 21Og vi har dette budet fra ham: Den som elsker Gud, må elske sin bror også.2 Johannes 1: 5Og nå oppfordrer jeg deg, kjære dame - ikke som et nytt bud til deg, men et vi har hatt fra begynnelsen av - at vi elsker hverandre.2 Johannes 1: 6Og dette er kjærlighet , at vi vandrer etter hans bud. Dette er selve budet du har hørt fra begynnelsen av, at du må vandre i kjærlighet. Skatkammeret

Brødre, jeg skriver ikke noe nytt bud til dere, men et gammelt bud som dere hadde fra begynnelsen. Det gamle budet er ordet du har hørt fra begynnelsen.

handlingene 17: 2

Jeg skriver.

1. Johannes 3:11
For dette er budskapet som dere hørte fra begynnelsen av, at vi skulle elske hverandre.

Apostlenes gjerninger 17:19
Og de tok ham og førte ham til Areopagus og sa: La oss få vite hva denne nye læren du taler om, er?

2. Johannes 1: 5
Og nå ber jeg deg, dame, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det vi hadde fra begynnelsen av, at vi elsker hverandre.

men.

3. Mosebok 19: 18,34
Du skal ikke hevne og heller ikke gi noe nag mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. er Herren…

5. Mosebok 6: 5
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og med all din kraft.

Matt 5,43
Dere har hørt at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.