2. Samuel 9: 6

2 samuel 9: 6 Og da mefiboset, sønn av Jonatan, sønn av Saul, kom til David, falt han ned foran ærbødighet. så sa David: 'Mefibosheth!' 'Jeg er din tjener,' svarte han.

Matteus 25:23

matteus 25:23 svarte hans herre: 'godt utført, god og trofast tjener! du har vært trofast med noen få ting; Jeg vil gi deg ansvaret for mange ting. gå inn i gleden til din herre! '

Jesaja 43:16

isaiah 43:16 sier således herren, som gjør en vei i sjøen og en sti gjennom det stigende vannet,

Lukas 3:23

lukes 3:23 Jesus var omtrent tretti år gammel da han begynte i tjenesten. han var kjent som sønn av Joseph, sønn av heli,

Filipperne 3:10

Filipperne 3:10 Jeg vil kjenne Kristus og kraften i hans oppstandelse og fellesskapet til hans lidelser, bli samstemt med ham i hans død,